Sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter som bär på blodburen smitta

Detta är en Magister-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

Författare: Rosset Kiingi; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)