”Jag tror inte du kan vara ordentligt förberedd förrän du har upplevt det” En systematisk litteraturöversikt som beskriver barnsjuksköterskors erfarenheter av att vårda barn med en cancerdiagnos

Detta är en Magister-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Författare: Hanna Carenborn; Johanna Strandberg; [2022]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)