En studie för ökad lönsamhet och medvetenhet vid maskinhantering i byggbranschen

Detta är en M1-uppsats från Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

Sammanfattning: I byggindustrin står entreprenadföretagen för utförandet av byggnationen. För dessa företag är det en stor investering att anskaffa nödvändiga resurser i form av maskiner. Vanligtvis finns två val, att hyra eller köpa maskinerna från leverantörer. Minskas maskinkostnaderna så ökas istället lönsamheten för projekten. Syftet med undersökningen är att få produktionsledningen på entreprenadföretaget COBAB Sverige AB att göra medvetna val gällande anskaffningsform för ökad lönsamhet i projekten. Tydliggöra interna regler för inköp, hantering, avskrivning, lagring samt avyttring av maskiner. Samt jämföra kostnader för köpta respektive hyrda maskiner för underlag till prissättning för extern uthyrning i projekt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)