¿En qué aspectos el traductor se ha centrado más para que las letras traducidas sean cantables? - Un estudio comparativo entre cuatro canciones de walt disney en inglés al español

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

Sammanfattning: Översättning av låttexter är ett forskningsområde som det har gjorts få undersökningar i. Man anser att låttexter inte är ett legitimt underlag för en studie om översättning, på grund av att man utöver själva texten, dessutom måste ta hänsyn till de musikaliska aspekterna. Syftet med detta arbete är att undersöka vilka aspekter som översättaren har fokuserat på för att de översatta låttexterna ska bli sjungbara, samt att ta reda på vilka översättningstekniker som är de mest förekommande vid översättning av låttexter. Undersökningen baseras på data som har tagits fram med hjälp av en kvalitativ analys, datan i sig består av den totala summan antal ord i varje låttext, detta utgör grunden för alla uträkningar i studien. Man kommer att undersöka fyra låtar, från fyra olika filmer från Walt Disney Animation Studios, där man kommer att jämföra de originella låttexterna på engelska med de översatta låttexterna på kastiliansk spanska. Resultaten visar att det snarare handlar om en anpassning av låttexterna än en översättning, då det är låtar som ska framföras i ett forum där den originella musiken måste förbli densamma. Översättning av låttexter innebär att man förmedlar den känsla och det budskap som finns i originallåten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)