3D som stöd vid produktutveckling : Undersöker gradering av avatar utifrån kroppsmåttlista samt passformsåtergivelse i 3D för överdelsplagg herr

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: Grunden för arbetet bygger på uppdragsgivarens intresse att arbeta med 3D simulering för passformsbedömning av klädesplagg vid produktutveckling. Rapportens syfte är att undersöka programvaran Lectra Modaris 3D version V8R1 funktioner, möjligheter och begränsningar. Fokus ligger på gradering av avatar utifrån kroppsmåttlista för storlek Medium och XXL. Uppdragsgivaren är ett konfektionsföretag av arbetskläder och i studien används två överdelsplagg för herr vid verifiering av korrespondensen mellan virtuell och fysisk miljö.   Lämplig befintlig avatar i programvaran manipuleras efter kroppsmåttlista och fysisk provperson valdes ut efter bröstviddsmått. Ett frågeformulär har upprättats för jämförelse av fysisk och virtuellt plagg samt mannekänger och besvaras av fem deltagare med erfarenhet av att bedöma passform. Rörelsevidd och plaggets längd i 3D korresponderar väl med fysisk avprovning. Studiens resultat och slutsats visar tillvägagångssätt för att uppnå ett trovärdigt passformsresultat som överensstämmer med fysisk miljö. För gradering av avatar bör resultatet kontrolleras, exempelvis mot fysisk person för att säkerställa trovärdigheten i resultatet. För korrekt upplevelse av passform i 3D bör även det virtuella materialets egenskaper fastställas mot fysiskt för att ge rätt fall, veck och dragningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)