Drönarljusuppvisning : Ett system för en samlad drönarsvärm för ljusuppvisningar i luften

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institut

Sammanfattning: Den här rapporten beskriver och behandlar resultatet av ett kandidatarbete som utfördes i kursen TDDD96:Kandidatprojekt i programvaruutveckling som ges vid Linköpings universitet. Namnet på projektet som har utförts är Drone Light Display och det beställdes av RISE Research Institutes of Sweden AB. Den division av RISE som har lokaler på Linköpings universitet är inriktade på drönarforskning. Uppdraget blev därför att skapa en algoritm för att detektera och undvika kollision mellan drönare samt implementera ett omkringliggande system för att generera ljusshower med hjälp av drönare som flyger i formation. Projektet utfördes av sju tredjeårsstudenter som studerar till Civilingenjör i data- respektive mjukvaruteknik vid Linköpings universitet. Det resulterade i två användargränssnitt, ett för hantering av ljusshower och ett för statuskontroll av drönare, två servrar och en antikollisionsmodul. Antikollisionsmodulen körs som en separat process på varje drönare och är kompatibel med RISE:s egna styrsystem, Drone Safety Service. De båda servrarna tar emot en rad information från drönarna och sammanställer och skickar sedan ut denna till alla drönare och antikollisionsmodulen. På så sätt får antikollisionsmodulen tillgång till den information som behövs för att kunna ta informerade beslut så att drönarna kan undvika kollisioner. Avslutningsvis innehåller rapporten individuella bidrag från varje projektmedlem inom diverse ämnen som är kopplade till mjukvaruutveckling eller till projektet i allmänhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)