Bitcoin xbt, småspararnas favorit? : En kvantitativ studie om marknadsreaktion vid upp- och nedgångar av Bitcoin xbt

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Företagsekonomi

Författare: Niven Bostanci; Martin Enström; [2023]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)