Representationer i den sörmländska utställningen ”Historien i Sörmland” : En undersökning av kvinnor och mäns representation

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Södertörns högskola/Lärarutbildningen

Sammanfattning: Museums have a task to present history in a way that's meaningful for the visitors. Museums also have a responsibility to represent everyone in the society, not exclude groups and at the same time make other groups more highlighted. This paper is about how the exhibition ”Historien i Sörmland” represents gender differences and how women and men are portrayed in different ways. Women are often under-represented in exhibitions around the world, leaving the men as a benchmark. The results show that women are under-represented in the exhibition ”Historien i Sörmland” and that the men and women who are portrayed contribute to the stereotype images of masculinity and femininity.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)