Sportbutik

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

Författare: LundstrÖm Emma; Kjellgren Victoria; [2011]

Nyckelord: träningskläder;

Sammanfattning: I vårat arbete har vi utformat en affärsplan för vår affärsidé. Tanken är att utarbeta en ny potentiell sportbutik i Borås stad där vi kan erbjuder den aktiva boråsaren det senaste modet inom sport & träningskläder av högsta kvalitet. Vårat företag ska svara för Borås bästa mode för ett aktivt liv. De frågor om vi har tagit ställning till och därefter arbetat utifrån är: Hur ser marknaden ut? Vilka konkurrenter finns det på marknaden? Finns det någon marknad för vår affärsidé. Vilka unika erbjudanden kan vi ge? Finns det någon lönsamhet? Dessa frågor ligger även till grund för vår marknadsundersökning. Vi har valt att avgränsa oss till Borås kommun och vårt mål är att nå ut till alla aktiva män och kvinnor med är intresserade av kläder med god modegrad och hög kvalitet. Med hjälp av Marknadsundersökningar, intervjuer, analyser samt egna idéer och reflektioner ska vi sammanställa resultaten och därifrån utgå ifrån om det finns en plats för vår affärsidé på Borås marknad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)