Sjuksköterskors erfarenheter vid överrapportering från ambulanssjukvård till akutmottagningEn integrativ litteraturstudie

Detta är en Magister-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Författare: Erik Haglund; Madeleine Thorn Hammarbäck; [2022]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)