Traditionella material och konstruktioner – hur de kan bidra till en mer cirkulär och hållbar husproduktion

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

Sammanfattning: Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Bygghantverk, 22,5 hp, 2018

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)