Sveriges arbetarklass i utveckling : en studie av klass i Mig äger ingen och Yarden

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

Sammanfattning: Denna kandidatuppsats syftar till att studera hur representanter för arbetarklassen framställs i romanerna Mig äger ingen (2006) och Yarden (2009). Vidare undersöks det huruvida man genom dessa verk kan följa arbetarklassens utveckling i Sverige under den senare delen av 1900-talet. Arbetat utgår från tidigare forskning om arbetarlitteratur och framställningen av klass i skönlitteratur. Min frågeställning bygger på tanken att man genom skönlitteratur kan ta del av den historiska verkligheten. I arbetet utgår jag från en marxistisk litteraturteori samt teorier om klasstillhörighet i form av respektabilitet. I båda romanerna gestaltas representanternas klasstillhörighet genom olika konsekvenser: ekonomiska, fysiska och psykiska. De psykiska konsekvenserna yttrade sig även genom en strävan efter respektabilitet. Vidare målar Mig äger ingen och Yarden upp en bild av en förändrad arbetarklass som under 1900-talet fått en minskad tilltro som samhällsförändrande kraft. Arbetarklassen har även påverkats av globaliseringen, och andelen invandrare har ökat inom arbetarklassen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)