#Pluggar: designprinciper för att stävja akademisk prokrastinering via sociala nätverkssidor

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

Författare: Nina Lyszczarz; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Personer som prokrastinerar på akademiska uppgifter tenderar att göra detta via sociala nätverkssidor, främst i en smartphone. Grunden i att förändra ett beteende är att vara medveten om det och förstå vad som behöver förändras, vilket är möjligt med hjälp av självmonitorering. Att därefter förändra beteendet kräver engagemang från individen för att skapa nya rutiner, detta med hjälp av övningar som ofta används inom kognitiv beteendeterapi. Denna studie syftar till att identifiera vilka designprinciper som bör vägleda utformningen av en mobilapplikation med syfte att stävja akademisk prokrastinering via sociala nätverkssidor. I denna studie har en designbaserad forskningsansats tillämpats där målgruppens tankar och behov har identifierats. Studien genomfördes med välkända metoder för User Experience Design där fokus genomsyras av att designa för en god användarupplevelse. Arbetsprocessen bestod av litteraturgenomgång, enkät, intervju, digital lo-fi prototyp, konceptutforskning, framtagning av designprinciper samt en digital hi-fi prototyp. Arbetets främsta bidrag är de itererade designprinciperna: 1. Stöd till uppsättning av mål och aktiviteter, 2. Motivera till slutförandet av mål, 3. Låt användare hjälpa varandra, 4. Ge belöningar för framsteg mot mål, 5. Låt användaren samla in data dagligen, 6. Presentera insamlad data på ett intuitivt sätt, 7. Främja för ett bättre studiefokus, 8. Använd restriktioner och minska den sociala pressen, 9. Ge värdefulla påminnelser och förslag, 10. Skapa en förståelse och trygghet samt 11. Anpassa applikationen till individen. Dessa designprinciper är ämnade att användas vid design av mobilapplikationer för stävjande av akademisk prokrastinering via sociala nätverkssidor där en god användarupplevelse upprätthålls.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)