"Vi lärare måste bara lära oss att förstå förortssvenska!" : -Högstadielärares reflektioner över förortssvenska

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Författare: Ana Popovic; Erik Sebestyén Fred; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)