BIM i bygg och anläggningsbranschen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära; Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

Författare: Viktor Davidsson; Viktor Thelaus; [2020]

Nyckelord: Technology and Engineering;

Sammanfattning: BIM, Byggnads Informations Modell, samordning, digitalisering, byggnad, anläggning, effektivering, beställarkrav

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)