”När livet står på spel, då lämnar hon” : En kvalitativ studie om vändpunkten som får kvinnor att lämna sin förövare

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

Författare: Tanja Abbas; Zahra Ali; [2022]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)