Laglöst land - om konventionen som ingen ville ha

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/JMG - Inst f journalistik och masskomm

Författare: Josefin Brosché; [2013-02-21]

Nyckelord: Laglöst land;

Sammanfattning: Konventionerna genom historien. Sedan staten Sverige grundades har den på olika sätt påverkat samerna, deras levnadssätt, deras inkomster och deras tillgång till mark. Många olika metoder har använts, men genom historien kan man se vad som visat sig vara ett av de kraftfullaste: de diplomatiska konventionerna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)