När cykeln står still : Ett innovativt cykelställ

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för design (DE)

Författare: Henric Revelj; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Jag skulle åt Team Tejbrant ta fram ett mellanting mellan cykelställ och cykelgarage. Team Tejbrant har en rad olika cykelställ och garage och det är meningen att det cykelställ jag ska göra ska komplettera deras sortiment. Jag började med att göra en research om cykelställets historia samt undersöka dagens utbud. Efter det skrev jag en enkät som distribuerades till så många som möjligt, för att få information och inspiration till projektet. När det var klart och jag sammanställt enkäten gjorde jag en enkel intervju med företagets konstruktör om vad han tror är genomförbart. Jag skissade på olika förslag som jag sedan testade med fullskalemodeller. Jag har användt mig av försökspersoner som har utvärderat funktionen. Det cykelställ jag kom fram till består av en bockad plåt, som agerar både tak, plats att hänga cykeln på och låsa fast cykeln i.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)