Vägen till 2.0 : Att hantera en allvarlig hjärnskada

Detta är en Master-uppsats från Konstfack/Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation (DIV)

Sammanfattning: Mitt masterprojekt är en bok som syftar till att stötta anhöriga till personer med förvärvad hjärnskada, där jag använder mig själv och min egen rehabilitering efter en smitningsolycka som fallstudie.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)