Får man mer av ett minimum? : En spelteoretisk modell av minimilöners effekt på löneförhandlingar.

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

Sammanfattning: I denna uppsats undersöks löneförhandlingar med och utan en minimilön i en dynamisk spelteoretisk modell. Med hjälp av antaganden om modellens arbetsmarknad kan olika spel konstrueras där varje spel representerar en enskild löneförhandling mellan en arbetssökande individ och ett företag. För en arbetsmarknad utan en minimilön testas två varianter av modellen där företaget erbjuder en lön i den första varianten medan det i den andra är individen som föreslår en lön. Den andra varianten kommer dock alltid att innebära en förlust för företaget och därför används bara den första modellen för att modellera en löneförhandling när det finns en minimilön på arbetsmarknaden. En minimilön påverkar främst de arbetare vars optimala löner hamnar under minimilönen då de antingen kommer få en större vinst vid en anställning eller vara arbetslösa. Arbetare med en produktivitet över minimilönen kan gynnas av en minimilön då de relativt sett blir bättre att anställa för en arbetsgivare. På den svenska arbetsmarknaden finns det inga lagstadgade minimilöner, men motsvarande slutsatser kan också dras om effekterna av de svenska kollektivavtalssatta lägstalönerna. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)