Krishantering : En kvalitativ fallstudie i hur regeringen hanterar kriser och fenomenet covid-19

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)