Företagets hållbarhetsredovisning och konsumenters uppfattning : En jämförande analys av hållbarhetsredovisning och konsumenternas uppfattning av några av Sveriges största bolag

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

Författare: Gustaf Berggren; Patrick Eriksson; Filip Lund; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)