Danske skrivebøger gennem 300 år

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Avdelningen för bokhistoria

Sammanfattning: Opgaven beskriver de danske skrivebøgers udvikling gennem 300 år fra 1579 til 1880. Det teoretiske og metodiske fundament for beskrivelsen er især Robert Darntons communication circuit og analytisk bibliografi. De ældste danske skrivebøger er såkaldte Schreibmei¬ster¬bücher, henvendt til personer der skal arbejde professionelt med skrivning. Fra slutningen af 1700-tallet er det imidlertid behovet for al-mueskolens skriveundervisning, som sætter sit præg på udviklingen af skrivebøger, dels ved udgivelsen af forskiftsbøger til brug i undervis¬ningen, dels ved pædagogiske udgivelser for skolernes skrivelærere. Skrivebøgerne udgør en teknisk udfordring idet det med datidens teknik oftest ikke er muligt at integrere illustrationerne af håndskriften i den typografiske tekst. Det er tydeligt at udgivelserne af skrivebøger afspejler udviklingen hen mod en skole hvor undervisningen i skrivefærdigheder efterhånden bliver en fast bestanddel af den danske grundskole. Ligeledes er bogdesignet præget af en udvikling hvad angår format og skrifttypevalg, ligesom tekniske udviklinger kan ses fx ved illustrationsteknik og papirkvalitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)