Den uppfattade sannolikhetens betydelse vid bedömningen av likgiltighetsuppsåt

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Juridiska institutionen

Författare: Fanny Grinbaum; [2018]

Nyckelord: Straffrätt;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)