Informationsutbytesavtal mellan Sverige och skatteparadis

Detta är en Magister-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

Författare: Johanna Fyhr; Veronica Karlsson; [2009]

Nyckelord: informationsutbytesavtal;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)