Företagsförvärv av teknik och industribolag : hur branschtillhörighet påverkar abnorm avkastning

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Förvärvsaktiviteten i världen har ökat drastiskt de senaste decennierna. Likaså har en stor mängd forskning publicerats om vad förvärvarens konsekvenser blir för de berörda bolagen. Idag utgörs en allt större andel av dessa förvärv av teknikbolag. De är särskilt intressanta då de särskiljer sig från bolag i andra branscher med dess potentiella snabba värdeökning samt de möjliga synergieffekter som kan uppstå. Samtidigt anses de vara osäkra i och med att avkastningen baseras på resultaten av dess forskning och utveckling. Genom en eventstudie med 69 stycken genomförda förvärv, 33 från industribranschen och 36 från teknologibranschen undersöks om det finns någon skillnad på den kortsiktiga reaktionen för det uppköpta bolaget på den nordiska marknaden mellan 2000-01-01 och 2019-01-01. Resultatet av eventstudien visade att det finns en skillnad på hur företagens abnorma avkastning påverkas av branschtillhörighet vid företagsförvärv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)