"Min frånvaro här, är en hemkomst någon annanstans" : Ett bidrag till förståelsen av hur människan skapar mening i livets slutskede

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

Sammanfattning: Kristian Gidlund är känd genom sitt journalistyrke och som trummis i rockbandet Sugarplum Fairy. Många känner också igen honom för bloggen ”I kroppen min”, där han skriver om sitt liv med cancer. Gidlund är 27 år när han får diagnosen och sjukdomen ska två och ett halvt år senare komma att ta hans liv. Med hjälp av hermeneutisk analys tolkades i denna uppsats materialet från Gidlunds bok ”I kroppen min: resan mot livets slut och alltings början” för att, med fokus på meningsskapandets betydelse, undersöka hans egenberättade upplevelse av sin sista tid i livet. Resultatet av studien utmynnade i att mönster i berättelsen kunnat urskiljas med hjälp av begreppen copingstrategier, resurser, stressorer, signifikans och orienteringssystem. Vidare visar analysen att de nära relationerna är betydelsefulla i copingen samt att det, i den svåra situationen, skapas mening genom en tro på att någonting väntar honom i döden. Mot livets slut får Gidlund nämligen upplevelser av evigheten och han får förnimmelser av något bortom den synliga världen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)