Bak-och matformar ur ett kundperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

Sammanfattning:

Många bakverk och maträtter har någon slags form eller förpackning runt om sig. De här formarna kan vara tillverkade av olika material och det här konkurrerar i dagsläget med varandra. Syftet är att ge läsaren en djupare förståelse för vilka attribut som är viktiga för konsumenten samt vilken roll samhällsansvaret spelar för konsument och producent. En kvantitativ metod i form utav en enkätundersökning kommer att användas.Teorierna Corporate social responsibility, produktutveckling och produktdesign kommer att användas. Utifrån enkätundersökningar kommer empirin att samlas in. Attribut som täthet, stabilitet, lossningsförmåga och miljö är viktiga för konsumenten. Det samhällsansvar som tas är viktiga för intressenter och blir således en viktigt för producenterna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)