Digitalisering, aktörskap och motivation - En kvalitativ studie om mottagande i en svensk vårdorganisation

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)