Laser-induced Fluorescence of Intact Plants.

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Atomfysik

Författare: Tomas Karlsson; [1992]

Nyckelord: Physics and Astronomy;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)