Nuclear density functional theory calculations for the r-process nucleosynthesis : Nuclear density functional theory calculations for the r-process nucleosynthesis

Detta är en Master-uppsats från KTH/Fysik

Författare: Daniel Karlsson; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)