Metoder för att utforma fackfyllnadens möte med stolpen i ett halvnaket skelettverk

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

Sammanfattning: Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Bygghantverk2017

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)