Marknadsföringens framtid En diskursstudie om hållbarhet i framtidens marknadsföring.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Frida Jonasson; Rebecca Lychou; [2021-02-12]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)