Sociala medier, influencers och skönhetsingrepp - ”Du hade varit så fin i stora läppar” : en studie om influencers inflytande kring skönhetsingrepp

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

Författare: Emma Norén Mårtensson; Emily Persson; [2022]

Nyckelord: Social Sciences;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)