”Det var nog liksom viktigare att det inte skulle börja brinna än att personalen skulle ha det bra…” : kvinnors erfarenheter av den psykosociala arbetsmiljön

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet; Karlstads universitet

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)