Progressiv avskrivning på byggnader i bostadsrättsföreningar ­‐ från praxis till ej tillämpbar

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Studien undersöker befintliga uppfattningar om progressiva avskrivningar på byggnader i bostadsrättsföreningar samt vad Bokföringsnämndens beslut kan få för konsekvenser för bostadsrättsföreningar och dess intressenter på marknaden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)