Managing the Risks and Uncertainties of Brexit: A multiple-case study on Swedish SMEs with exposure towards the UK

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Graduate School

Sammanfattning: MSc in International Business and Trade

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)