Tysta terrorns roll inom totalitarismen

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Till följd av andra världskrigets slut delades det besegrade Tyskland in i ockupationszoner. Den sovjetiska zonen blev en egen stat, Östtyskland, i slutet på 40-talet och utvecklades kort därefter till en totalitär stat där det styrande partiet, SED, hade som mål att kontrollera samhället och dess medborgare i sin helhet. Stasi hade stor roll i totalitarismens utveckling och upprätthållande. Genom att utöva en omfattande kontroll och spionverksamhet bestående av inofficiella infiltratörer i syfte att spåra och avvärja politisk opposition lyckades Stasi tränga sig in i privatlivets innersta sfär. Stasis enorma storlek i förhållande till dess invånarantal kom att skilja sig från all annan tidigare säkerhets- och underrättelsetjänst. Utöver en stor spioneriverksamhet bestod även Stasis uppgifter av att terrorisera motståndare till SED och socialismen. För att fullgöra sitt uppdrag inom detta område tillgrep Stasi minst sagt kontroversiella metoder. Detta resultera i en stor skräck och misstro bland befolkningen, något som var gynnsamt i upprätthållandet av SED:s enpartistyre. För att rättfärdiga sina handlingar och inskränkningar av de mänskliga rättigheterna kunde Stasi, som SED:s yttersta stöd, åberopa att dessa var nödvändiga i vägen till det slutliga och felfria klassfria samhället.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)