Earnings Management & the role of CEO Personality - Applying an algorithm to analyse whether conscientiousness affects real and accruals-based earnings management

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Graduate School

Sammanfattning: MSc in Accounting and Financial Management

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)