Hiphop, horor och heteronorm? : Genuskonstruktion och sexualitet i svenska hiphoptexter

Detta är en Magister-uppsats från ;

Författare: Oscar Wärnsten; Philip Malmkvist; [2015]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)