Kunskapsåteranvändning i kravhantering : En fallstudie av IT-säkerhetskonsulters arbete mot Försvarets Materielverk

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

Sammanfattning: IT-system är något som finns nästan överallt, även i myndigheter. Dessa system har många gånger en betydande roll för verksamheten, och kravhanteringsprocessen är central för att systemen ska stödja verksamheten som tänkt. IT-system som används inom Försvarsmakten ska uppfylla ett stort antal säkerhetskrav, vilka många härstammar från styrdokumentet Krav på Säkerhetsfunktioner (KSF). Dessa krav är på hög nivå och ger utrymme för tolkning. Denna uppsats syftar till att studera hur kunskap från kravhanteringsprocessen kan återanvändas; till exempel krav, kravtolkningar, eller arbetssätt. Studien har utförts genom att intervjua konsulter på Lüning Consulting, vilka jobbar nästan uteslutande mot Försvarsmakten, och analyserats med en modell för återanvändning inom kravhantering. Studien visade att kontext, organisation och sekretess är tre nyckelfaktorer som måste tas hänsyn till för att myndigheter ska kunna införa återanvändning. Den tydliga byråkratin, med lagar och styrdokument, kan både möjliggöra och hindra återanvändning, och att återanvända utan kontext i åtanke kan få konsekvenser. Då många myndigheter hanterar sekretessbelagd information, må det vara personuppgifter eller försvarshemligheter, är det också av stor vikt att förstå när återanvändning helt enkelt inte är möjlig.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)