Val och byte av företagsform : En studie gällande skatternas roll vid val av företagsform samt de skattemässiga konsekvenserna vid ombildning av företag

Detta är en Master-uppsats från Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)