Kvinnors upplevelse av en genomgången hjärtinfarkt : En litteraturöversikt

Detta är en M1-uppsats från Jönköping University/Hälsohögskolan

Författare: Anna Bråhn; Hilda Borg; [2023]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)