Rekommendationer och användning av proteintillskott : en enkätstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

Författare: Albin Björk; David Älgamo Lindh; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund: Syftet med kosttillskott är oftast att öka sin prestanda eller resultaten från träningen och något som är vanligt förekommande är proteintillskott, trots att det optimala proteinintaget är omdiskuterat. Forskning visar att nära 50% av individer som tränar på gym använder något slags kosttillskott i kombination med sin träning, oavsett kön eller utbildningsnivå. Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka varför deltagarna använder sig utav proteintillskott och isåfall på vilka grunder, men även om det fanns någon skillnad mellan de olika åldersgrupperna och könsidentiteterna gällande användning av proteintillskott. Vidare undersöktes även om deltagarna använde sig av någon typ av rekommendationer för att komma fram till beslutet samt om användning av proteintillskott påverkar det. Metod och material: Studien är en kvantitativ tvärsnittsstudie med en webbenkät som användes för datainsamling, Webbenkäten delades via plattformarna Facebook och Instagram till vänner, familjemedlemmar och bekanta till författarna. Resultat: Resultatet som påvisades var att 80 av 192 personer använde sig utav proteintillskott och främsta anledningen till användningen var för att säkerställa att personerna fick i sig tillräckligt med protein. Det sågs även att respondenterna som använde sig utav proteintillskott främst lade fokus på styrketräning eller både styrketräning och cardio/högintensiv intervallträning. Det sågs även att inte alla respondenter använder sig utav rekommendationer som grund för beslutet. Slutsats: Studien visar på att inte alla respondenter använder sig utav rekommendationer som grund för beslutet. Studien visar även att det inte finns någon skillnad mellan de olika åldersgrupperna och könsidentiteterna trots att deskriptiva statistiken visar motsatsen. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)