Anknytningsbedömningar i socialtjänstens utredningar av barns behov av skydd eller stöd

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

Författare: Caroline Andram; Sara Elfvik; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)