Ett teknologiskiftes påverkan på ett företag

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Produktionsekonomi

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)