Laglottsskyddet i behov av förändring : en äganderättslig analys

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Juridiska institutionen

Författare: Helena Sanderson; [2014]

Nyckelord: Familjerätt;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)