Alkestiaden. En jämförelse av Euripides Alkestis och Lars Forssells Kröningen

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för litteraturvetenskap

Författare: Åsa Karlsson; [2008-08-08]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)