Radarupptäckt av artilleriraketer

Detta är en Kandidat-uppsats från Försvarshögskolan

Sammanfattning: Denna rapport behandlar en radarsensors förmåga att upptäcka 107 mm raketerberoende på hur sensorn positioneras i förhållande till skyddsobjektet.Fältförsök, underrättelser och stridserfarenheter har visat att dessa raketer ärvanligt förekommande samt svåra att detektera med radarsensorer. En modell för hur räckviddsökning beror på olika sensorpositioner har skapats genom att använda dokument från USA och forna Sovjetunionen beskrivande ballistik tillsammans med teorier för hur räckvidd påverkas av radarmålarea (RCS) samten beskrivning av RCS tillhandahållen av FOI. Resultat från körningar iMATLAB visar att sensorpositioner inom 300 meter från skyddsobjektet ärfördelaktiga vid en skottvidd av 3000 meter. Som tumregel för att uppnå maximal sensorprestanda bör strävan vara att placera sensorn på ett avståndfrån skyddsobjektet understigande 10% av förväntad skottvidd.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)