Drömmen om vinst - En kvalitativ studie om spelbolagens marknadsföring och dess påverkan på konsumenter

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)